Parkeringsbestemmelser

Regler for leie av parkeringsplasser i Bentsebrugata 23

  1. All tildeling av parkeringsplasser skal skje via styret. Plassene tildeles etter ansiennitet fra den dato det søkes.
  2. Tildelt parkeringsplass skal være i daglig bruk av leietager. Plassen kan ikke leies ut til andre.
  3. Ved permanent fraflytting fra leiligheten, plikter leier å levere plassen tilbake styret.
  4. Det kan kun leies en parkeringsplass per leilighet.
  5. Plassen er forbeholdt personbiler og små varebiler. Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte kjøretøy, lastebiler, trailere og lignende kan, etter godkjenning fra styret, plasseres på de nummererte utleieplassene i en kortere periode.
  6. Styret fastsetter månedsleien. Leien er for tiden kr. 200,- pr. mnd. I tillegg tar OBOS en avgift for registrering og leieendringsmelding til OBOS.
  7. Overtredelser eller misbruk vil medføre oppsigelse av leieforholdet.

Publisert

i

av

Stikkord: