Styret

Vi i styret er alle beboere og eiere i Bentsebrugata 23. 
Vi har som mål å forvalte dette sameiet så godt det lar seg gjøre, og vi har jevnlig kontakt med vår konsulent i OBOS som budsjetterer og hjelper oss med å styre økonomien. 

Styreleder: Tor Egil Øen
Styremedlem: Susanne Roald
Styremedlem: Magnus Sørlie Pedersen

styret@bentsebrugata23.no