Parkering

Treschowsgt. Terrasse D A/S har 17 parkeringsplasser som leies ut etter «førstemann i mølla» – prinsippet. For å leie en parkeringsplass må du søke til styret. Hvis det ikke er ledige plasser blir du satt på en venteliste. Erfaringsmessig kan det ta 6 – 12 måneder å få plass.

Hvis du ønsker å søke om parkeringsplass, kan du sende oss en henvendelse på web eller legge en skriftlig søknad i postkassen i kjelleren i A-oppgangen.

Vi har også 2 gjesteparkeringsplasser som kan leies per time eller dag. Informasjon om dette finnes for beboerne på Vibbo.no.

Parkeringsbestemmelser
Regler for leie av parkeringsplasser i Bentsebrugata 23
Les mer

Parkeringsoversikt
Liste over hvem som leier plassene
Les mer