Økte felleskostnader og IN-ordning fra juli

På grunn av nytt låneopptak i OBOS-banken i forbindelse rehabiliteringsarbeider i boligselskapet vil det fra 1.7.2014 bli endringer i felleskostnadene. Boligselskapet har også inngått en IN-avtale med Obos som medfører at hver eier kan bestemme selv når en vil betale ned sin del av gjelden på det nevnte lånet og på et tidligere lån fra Husbanken. Kapitalkostnadene på lånene vil nå komme som egne poster på giro for innbetaling av felleskostnadene.

På bakgrunn av beregninger som Obos prosjekt har gjort har styret vedtatt å godkjenne fordelingen av gjelden på lånet fra Obos-banken på denne måten:

–          67 % av gjelden fordeles likt på alle leilighetene jmf. ”balkongtillegget” som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2012.

–          33 % av gjelden fordeles iht. ordinær (gjeldende) fordelingsnøkkel på leilighetene etter samme beregning som tidligere lån og felleskostnader.

Som en følge av at de to lånene skilles ut fra de totale felleskostnadene skal de resterende kostnadene gå til å dekke kontinuerlig drift og vedlikehold i sameiet. De nåværende felleskostnadene kan derfor reduseres. Styret har valgt å gå for en reduksjon av denne delen av felleskostnadene med 30 % for å tilpasse disse mot kostnadene knyttet til de to lånene. Det gir etter vår mening foreløpig nok inntekter for dekke drift og vedlikehold i sameiet. Det vil bli gjort en ny vurdering av felleskostnadene, som ikke går til lånene, i forbindelse med budsjettarbeidet for 2015. 

 

06.06.2014


Publisert

i

av

Stikkord: