Forslag til endring av husordensreglene

Styret har ila de siste årene fått noen tilbakemeldinger vedrørende bruk av balkong. Vi har derfor sett på gjeldende husordensregler, og laget et forslag til endringer vedrørende bruk av balkongen. Vi ønsker å ta opp endringene som sak på neste generalforsamling. Vi i styret håper likevel at disse husordensreglene vil bli fulgt frem til de evt. blir vedtatt på neste generalforsamling.

Husk: Ta vare på hverandre og vis hensyn til andre beboere.

Dette er forslaget:

Bruk av balkong

 • Det er beboer som har ansvaret for innvendig vedlikehold på balkongen.
 • Ved bruk av balkongen, vis hensyn til andre beboere. Følg gjeldende husordensregler.
 • Bruk av stereoanlegg eller radio må ikke være til sjenanse for andre.
 • Det er ikke tillatt å sette eller henge opp gjenstander på balkongen som kan være til sjenanse for andre.
 • Det er ikke tillatt å sette eller henge opp gjenstander på balkongen som kan medføre fare for andre. Blomsterkasser ol. skal av sikkerhetshensyn henge på innsiden av balkongen.
 • Brannfarlige materialer/væsker skal oppbevares forsvarlig på balkongen. Produkter som er fremstilt kjemisk, f.eks. gjødsel ol., skal ikke oppbevares på balkongen.
 • Ha omtanke for andre beboere ved bruk av grill på balkong. Det er kun tillatt å benytte gassgrill og elektrisk grill. Kullgrill er ikke tillatt. Grill med gass eller strøm må benyttes i tråd med de sikkerhetsanbefalinger som fulgte utstyret.
 • Vis hensyn til andre beboere ved tobakksrøyking på balkongen. Det er ikke tillatt å kaste sigarettsneiper, snus eller annen søppel fra balkongene.
 • Balkongen skal ikke benyttes til lagring av søppel.
 • Ta hensyn til andre beboere ved bruk av vann på balkongen (rengjøring, vanning av blomster ol.). Rengjøring av balkong og vanning av blomster må utføres uten at underliggende balkonger blir tilgriset.
 • Det er ikke tillatt å lufte, banke eller riste tepper, tøy o.l. utover balkongkanten.
 • Tørking og lufting av klesvask og tepper er tillatt, så lenge tørkestativets høyde er lavere enn balkongrekkverket. Klestørking på balkongen må ikke være til sjenanse for andre.

Publisert

i

av

Stikkord: