Rørfornying i mars

I mars måned blir det rørfornying av bunnledningene våre. I uke 10 blir de renset og i de påfølgende tre ukene blir de rehabilitert. Bunnledningene er avløpsrørene fra kjelleren og ut i det offentlige avløpsnettet. Rehabiliteringen skjer ved å strømpekjøre rørene. Det sikrer at holdbarheten på rørene de neste femti årene. Uten førfornying kunne rørene bryte sammen noe som ville medført forstoppelse i avløpssystemet vårt.

I ukene 11,12 0g 13 vil rørfornyingen medføre at vann og avløp i leilighetene blir stengt i perioder siden bruk vil kunne medføre tilbakeslag av kloakk til leilighetene. En toalettkabin vil bli satt ut utenfor i denne perioden. Det er lagt opp til å dele opp arbeidene slik at ikke alle leilighetene blir påvirket samtidig. I oppgang A vil stengingen skje fra mandag 9.3 til fredag 13.3 kl 1500. I B og C vil det være stengt fra 16.3 til 20.3 og fra 23.3 til 27.3. Det vil altså være mulig å bruke vann og avløp i helgene. Endringer i planene vil bli informert om. Vi beklager de ulempene som dette medfører for berørte beboere.

En liten film om rørfornying https://www.youtube.com/watch?v=nXatucehimU

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: