Ny runde med rørfornying

I slutten april vil arbeidene med de siste delene av avløpsrørene våre bli strømpekjørt. Det gjelder de rørene som går fra en kum mot naboen i Treschowsgate og ut til offentlig nett.

Oppdatering: 27. og 28. april blir rørene fornyet.

Vi har prosjektet sammen med naboen siden deler av rørene går i felles strekk ut til offentlig nett. Naboen skal også ha strømpekjøring av rørene under kjelleren deres. Olimb, som har fått oppdraget, starter med arbeidene hos naboen og tar fellesdelen til slutt. De starter opp rett etter påske og regner med å ta den delen som vi er berørt av i slutten av uke 17. Hvis ikke blir det noe arbeider i starten av mai. Vi vil henge opp lapper og informere mer når prosjektet nærmer seg oppstart. Arbeidene vil pågå på dagtid og det er kun da at springvannet kan bli borte for å unngå at avløpet blir brukt. På kveldstid og natt skal det være mulig å bruke vann og avløp i leilighetene.

Se ellers naboens nettside http://www.treschowsgate23.no/ og vår tidligere artikkel om dette https://www.bentsebrugata23.no/?p=377


Publisert

i

av

Stikkord: